E u r i t m i e n o o r d

Euritmienoord is actief in onderwijs, theaterprojecten,

met cursussen en met euritmietherapie

info@euritmienoord.nl

 


Cursus Vitaal Bewegen

Tot inkeer komen.

Als de herfst zijn intrede doet ruik je de natuur, zie je de warme kleuren in de lucht en aan de bladeren. Het uiterlijke zonlicht wordt minder en in het nagenieten voelen we de zonnegloed in ons.

Een cursus om door deze inspiratie tot verstilling te komen. Bewegingen die ordenend op je kunnen werken.

Ook wordt je uitgenodigd samen met anderen aan oefeningen te werken. Het samenwerken kan jezelf tot een hulp zijn en het geeft plezier. Hoe staan we in onszelf en in de ruimte om ons heen? Hoe kunnen we door middel van oefeningen ons denken, voelen en willen versterken?

De oefeningen kunnen ook thuis geoefend worden.

 

Ondersteund met pianomuziek verzorgd door Wil van Eekeren.

Waar:      Lauwersstraat 3,9725 9725 HD Groningen

Tijd:        inloop 19:15 u, begin19:30 u – 21:00 u

Data:      woe  11, 18, 25 sept en 2 okt 2019 (de data zijn iets later dan in de flyer vermeld).

Kosten:  Eur 50,- vooraf overmaken op NL 45 TRIO 0338 5295 19

t.n.v. Euritmienoord Groningen

Aanmelden en inlichtingen: info@euritmienoord.nl of tel 06 3069 3420

Cursus vitaal bewegen 2019


Dinsdag 5 maart 2019 Hoe ga je om met verlies van je kinderen, herinneringen aan hen en hoe ga je om met dit intense verdriet.
Op deze avond wil Jelma Daalman vertellen hoe ze dit rouwproces heeft kunnen omvormen tot het schrijven van een boek.Connie Oterdoom geeft een handreiking met poëzie en hoe je deze beleefbaar kan maken voor het dagelijks leven.
Graag willen ze in gesprek komen om met elkaar ervaringen te delen. De avond willen ze gezamenlijk afsluiten.Connie Oterdoom www.euritmienoord.nl en Jelma Daalman resetpraktijk.nlinloop vanaf 19.30 uur einde 20.45 uur
€ 5,-
inclusief koffie/thee

Locatie:
Troost & Meer
Bosstraat 22
Winschoten
Aanmelden:
info@troostenmeer.nu

Euritmie op Biologisch Dynamische tuinderij de Eemstuin Paaptilsterweg 7, 9982 XP Uithuizermeeden
“Kiemkracht in ons zelf en in de natuur”
Met beweging navoelen van het innerlijk gebaar.
Ontvouwen, strekken, richten naar de zon.
Poëzie kan ons helpen tot anders kijken en luisteren.
Data;
maandag 4 maart  2019  starten om 13.15 uur tot 14.15 uur
maandag 11 maart
maandag 18 maart
Met een kopje thee achteraf
De cursus wordt door Connie Oterdoom – euritmiste, aangeboden.
Een financiële bijdrage met een richtbedrag van 5 euro per keer wordt geschonken aan de Eemstuin, vrijwilligers van de Eemstuin zijn vrijgesteld.

Euritmiecursus Groningen

Kiemkracht in onszelf en in de natuur

Met beweging navoelen van het innerlijke gebaar. Met zijn oerprincipes van het ontvouwen, strekken, richten naar de zon.

Vijf Woensdagavonden 27 februari – 6 maart – 13 maart –  20 maart  2019

Tijd: 19:30 uur inloop 20:00 uur begin tot 21:45 uur.

Locatie: te gast bij De Christengemeenschap

Lauwersstraat 3, 9725 HD Groningen

Kosten € 60,-    Als de persoonlijke situatie dat nodig maakt is in overleg een afwijkende afspraak te maken.

Overmaken is aanmelden. Aanmelden zo spoedig mogelijk, met vermelding van uw telefoonnummer en emailadres. (schrijf ‘at’ in plaats van @ ).

IBAN NL 45 TRIO 0338 5295 19 t.n.v. Euritmienoord Groningen

In overleg kan deze cursus ook elders worden aangeboden.

Connie Oterdoom euritmiste  info@euritmienoord.nl   www.euritmienoord.nl

tel 06 3069 3420

___________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

 

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Euritmie is een bewegingskunst

Ervaren waarnemers zien aan de beweging van mensen in gebaren en gestalte hoe het innerlijk met hen gaat. De mens spreekt zich uit in zijn lichaamstaal.

Euritmisten zijn opgeleid om met hun lichaam te spreken en te zingen. De beweging bewust gebruikt als lichaamstaal. Dit wordt eerst als theatervaardigheid in een vierjarige HBO-opleiding aangelegd.
De euritmist kan daarmee beroepstoepassingen ontwikkelen in het basis- en voortgezet onderwijs en in de gezondzijnszorg. Dan kan de euritmist door middel van bewegingsoefeningen bijdragen aan de innerlijke ontwikkeling van leerlingen en cliënten.

Met een extra HBO-opleiding van een jaar wordt men euritmieleerkracht. In het onderwijs is de euritmieleerkracht leidend voor de leerlingen.

Voor de gezondzijnszorg is er de aanvullende opleiding euritmietherapeut. De euritmietherapeut put bewegingsoefeningen uit universele bronnen en maakt die tot maatwerk voor de cliënt. In de therapie is de cliënt leidend: al oefenend kan de mens met deze bewegingen zijn zelfgenezend vermogen stimuleren.

Euritmie is ook inzetbaar in groepsverband voor de innerlijke groei. Zowel voor het individu als voor de cohesie in de groep, bijvoorbeeld met collega’s.

Connie Oterdoom euritmietherapeut Groningen

Euritmienoord is de onderneming van
Connie Oterdoom – De Raadt.

Zij heeft de opleiding in Den Haag doorlopen en daarna de pedagogische specialisatie.

 

Nu bijna 40 jaar ervaring als euritmiepedagoog in diverse Vrije Scholen.

Sinds 2008 is zij ook actief als euritmietherapeut nadat ze de Haagse opleiding tot euritmietherapeut had afgerond.

Zij is bestuurslid van de Vereniging Jonge Kind.