E u r i t m i e n o o r d

Euritmienoord is actief in onderwijs, theaterprojecten,

met cursussen en met euritmietherapie

info@euritmienoord.nlWorkshop ‘Beweging brengt de mens ontwikkeling en groei’.

Zaterdag 7 maart 2020, inloop 14:00 uur cursus 14:30-17:00 uur.

Troost en Meer Bosstraat 22, 9671 GH Winschoten.

In de drukte van alledag zijn we veel in beweging. Deze workshop vitaal bewegen is gericht op mantelzorgers, zorgverleners en belangstellenden. U krijgt een handreiking om met vragen om te gaan.

Hoe komen we in beweging en wat is mijn impuls? Hoe kan ik mij zo ontwikkelen dat ik innerlijk stil kan zijn en kan luisteren naar een ander die hulp nodig heeft? De workshop kan ons op weg helpen om een verhouding te krijgen tot het gebaar.

Hoe leeft sympathie en antipathie in mij? Kan ik vol ja of nee zeggen? We oefenen met beweging aan de hand van poëzie, wat meditatief doorwerkt als je als mantelzorger of verzorgende een ander wilt helpen. Daardoor zijn we in staat beter aandacht te geven en te komen tot een beter beleven.

Waar woorden tekort schieten kan een gebaar troostend en ondersteunend zijn voor de ander.

Aanmelden bij Alberta Kuil van Troost en Meer 0597 – 618 148 en info bij Connie Oterdoom  info#euritmienoord.nl (vervang # door @).

De cursus gaat door bij zes deelnemers of meer. Kosten Eur 15,00

____________________________________________________________________________

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Euritmie is een bewegingskunst

Ervaren waarnemers zien aan de beweging van mensen in gebaren en gestalte hoe het innerlijk met hen gaat. De mens spreekt zich uit in zijn lichaamstaal.

Euritmisten zijn opgeleid om met hun lichaam te spreken en te zingen. De beweging bewust gebruikt als lichaamstaal. Dit wordt eerst als theatervaardigheid in een vierjarige HBO-opleiding aangelegd.
De euritmist kan daarmee beroepstoepassingen ontwikkelen in het basis- en voortgezet onderwijs en in de gezondzijnszorg. Dan kan de euritmist door middel van bewegingsoefeningen bijdragen aan de innerlijke ontwikkeling van leerlingen en cliënten.

Met een extra HBO-opleiding van een jaar wordt men euritmieleerkracht. In het onderwijs is de euritmieleerkracht leidend voor de leerlingen.

Voor de gezondzijnszorg is er de aanvullende opleiding euritmietherapeut. De euritmietherapeut put bewegingsoefeningen uit universele bronnen en maakt die tot maatwerk voor de cliënt. In de therapie is de cliënt leidend: al oefenend kan de mens met deze bewegingen zijn zelfgenezend vermogen stimuleren.

Euritmie is ook inzetbaar in groepsverband voor de innerlijke groei. Zowel voor het individu als voor de cohesie in de groep, bijvoorbeeld met collega’s.

Connie Oterdoom euritmietherapeut Groningen

Euritmienoord is de onderneming van
Connie Oterdoom – De Raadt.

Zij heeft de opleiding in Den Haag doorlopen en daarna de pedagogische specialisatie.

 

Nu bijna 40 jaar ervaring als euritmiepedagoog in diverse Vrije Scholen.

Sinds 2008 is zij ook actief als euritmietherapeut nadat ze de Haagse opleiding tot euritmietherapeut had afgerond.

Zij is bestuurslid van de Vereniging Jonge Kind.