Euritmietherapie

Connie Oterdoom is actief als euritmietherapeut.

Meestal in therapieën met een individuele cliënt.

Maar ook met groepstherapieën.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EURITMIE THERAPIE

Wat is euritmietherapie?

Euritmietherapie is een therapievorm die vanuit de antroposofie is geïnspireerd en ontwikkeld. De inzichten in de samenhang van de mens met zijn omgeving vormen de basis van de therapie. Euritmietherapie wordt altijd op verwijzing van een arts gegeven en door een euritmietherapeut uitgevoerd. Bij de behandeling van ziekten baseren antroposofische artsen en therapeuten zich op reguliere en antroposofische medisch-wetenschappelijke inzichten. Zij richten zich daarbij niet alleen op de ziekte maar op de totale persoonlijkheid van de patiënt/cliënt.

Een euritmietherapeut heeft, na een vierjarige HBO-opleiding docent dans richting euritmie, een post-HBO opleiding gevolgd van 1 1/2 à 2 jaar met de specialisatie euritmietherapie.

 

Hoe werkt euritmietherapie?

Beweging en ritme leven in de natuur, in pIant en dier, in de mens. Bij een mens spelen zich zowel op lichamelijk als op ziele niveau tal van op elkaar afgestemde bewegingen, processen en ritmen af. Wanneer die afstemming verstoord raakt, leidt dit tot gezondheidsklachten. Door het herhalen van bepaalde bewegingen kunnen de orgaanprocessen worden hersteld, in een juist ritme gebracht. Zo kan door het regelmatig oefenen en herhalen van de therapeutische bewegingen van de euritmietherapie invloed uitgeoefend worden op het genezingsproces.

 

Wat is het indicatiegebied?

De bewegingen van de euritmietherapie kunnen zowel ingezet worden op lichamelijke klachten als op de klachten die samenhangen met de verbinding tussen lichaam, ziel en geest. Het wordt toegepast bij de behandeling van acute en chronische gezondheidsklachten. Euritmietherapie is van betekenis bij het versterken van de weerstand, het aanzetten en begeleiden van een ontwikkelingsproces of het ondersteunen van een genezingsproces. Zoals uit bovenstaande blijkt is euritmietherapie op veel klachten van toepassing. U kunt nadere informatie inwinnen bij uw arts of euritmietherapeut.

 

Wat houdt de euritmietherapiebehandeling in?

Op grond van de diagnose van de behandelend arts, tandarts, internist, psychiater of orthopedagoog etc., stelt de euritmietherapeut een op de cliënt toegesneden therapieplan op.

Samen met de therapeut worden de gekozen bewegingen aangeleerd en geoefend. Aangezien het bij de euritmietherapie niet gaat om uiterlijke, mechanische bewegingen, maar om het oefenen van een innerlijke kwalitatieve beweging, kunnen ook minder valide of zelfs bedlegerige patiënten de therapie doen. Motorische beperkingen zijn dus geen probleem. Jong en oud kunnen de oefeningen doen. Er is geen talent voor beweging nodig.

Een behandelperiode omvat in de regel 12 à 14 individuele sessies van 30 minuten, 1 of 2 keer per week. Afhankelijk van de klacht of het ziektebeeld kan de lengte van het behandeltraject variëren.

 

Verdere informaties

Per behandeling wordt een tarief in rekening gebracht, op basis van richtlijnen van de beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Euritmietherapie NVET.  Dit bedrag wordt verhoogd met 21 % BTW. 

EURITMIETHERAPIE IS GEBASEERD OP DE GENEZENDE KRACHT VAN KLANK EN RITME

klik aan voor client-ervaringen

 

Euritmie is een bewegingskunst

Ervaren waarnemers zien aan de beweging van mensen in gebaren en gestalte hoe het innerlijk met hen gaat. De mens spreekt zich uit in zijn lichaamstaal.

Euritmisten zijn opgeleid om met hun lichaam te spreken en te zingen. De beweging bewust gebruikt als lichaamstaal. Dit wordt eerst als theatervaardigheid in een vierjarige HBO-opleiding aangelegd.
De euritmist kan daarmee beroepstoepassingen ontwikkelen in het basis- en voortgezet onderwijs en in de gezondzijnszorg. Dan kan de euritmist door middel van bewegingsoefeningen bijdragen aan de innerlijke ontwikkeling van leerlingen en cliënten.

Met een extra HBO-opleiding van een jaar wordt men euritmieleerkracht. In het onderwijs is de euritmieleerkracht leidend voor de leerlingen.

Voor de gezondzijnszorg is er de aanvullende opleiding euritmietherapeut. De euritmietherapeut put bewegingsoefeningen uit universele bronnen en maakt die tot maatwerk voor de cliënt. In de therapie is de cliënt leidend: al oefenend kan de mens met deze bewegingen zijn zelfgenezend vermogen stimuleren.

Euritmie is ook inzetbaar in groepsverband voor de innerlijke groei. Zowel voor het individu als voor de cohesie in de groep, bijvoorbeeld met collega’s.

Connie Oterdoom euritmietherapeut Groningen

Euritmienoord is de onderneming van
Connie Oterdoom – De Raadt.

Zij heeft de opleiding in Den Haag doorlopen en daarna de pedagogische specialisatie.

 

Nu bijna 40 jaar ervaring als euritmiepedagoog in diverse Vrije Scholen.

Sinds 2008 is zij ook actief als euritmietherapeut nadat ze de Haagse opleiding tot euritmietherapeut had afgerond.

contact: info@euritmienoord.nl