Projecten

Symposium Euritmietherapie en euritmievoorstelling

Zaterdag 6 november 2021 Groningen


Folder symposium

Flyer euritmievoorstelling

Film DéDé repetitie


In liefdevolle herinnering 

Herdenkingsmoment voor de gestorvenen

zo 3 november 2019 12:00 -13:15 uur

Kerk Christengemeenschap

Lauwersstraat 3

9725 HD Groningen

Evert de Groot pianist

Jan Pieter van der Steen spreker

Connie Oterdoom euritmiste

_______

Conferentie ‘Ode aan Vitaliteit’

Landelijke conferentie voor medewerkers in de gezondheidszorg, landbouw en het onderwijs

Aandacht voor veerkracht, energie en motivatie 

Zaterdag 2 februari 2019 te Amsterdam 

Nadere info in deze ‘Ode aan Vitaliteit Folder ‘.

_________________________________________________

Kerstspelen 2018

Groningen Do 13 dec. 19:30 u. Christengemeenschap 2018
Lauwersstraat 3, 9725 HD Groningen

Leeuwarden Vr 14 dec. 19:30 u. Christengemeenschap
Droevendal 9, 8911 KK Leeuwarden

Leek Za 15 dec. 15:00 u. Verzorgingshuis
‘Vredewold’ Pulvertorenstraat 1, 9351 BP
Leek

Noorddijk Zo 16 dec. 15:30 u. ‘Stefanuskerk’ Noord-
dijkerweg 16, 9734 AT Groningen (bij wijk
Lewenborg)

regie Connie Oterdoom

Folder Kerstspel A4 (A5) vs 2 241018 karmijnr klein

Het middeleeuwse kerstspel uit Oberufer

In de middeleeuwen werd het evangelie mede verspreid door
(wagen)spelen. In de zestiende eeuw emigreerde een grote groep
Duitse boeren naar het Donaugebied. Zij noemden hun dorp daar
Oberufer. Tegenwoordig het stadsdeel Prievoz van de Slowaakse
hoofdstad Bratislava.
Zoals vaak bij emigranten koesterden zij gebruiken uit het thuisland.
Daardoor bleven gewoonten leven die in het thuisland mettertijd
verloren gingen. Midden negentiende eeuw leefde daardoor in
Oberufer nog een Paradijsspel, een Kerstspel en een
Driekoningenspel.

De Weense taalprofessor Karl Julius Schröer
heeft het daar gevonden en in 1858 kunnen vastleggen.
Rudolf Steiner -een student en  persoonlijk vriend van Schöer- vond het
waardevol deze authentieke spelen levend te houden. Hij heeft ze
bewerkt en aangevuld.

Het kerstspel uit Oberufer wordt hier opgevoerd.
Taaltalent Sanne Bruinier heeft de teksten op rijm naar oud
Nederlands uit meerdere taalperioden omgezet. De spelen bevatten veel muziek
en zang. In 1910 heeft Leopold van der Pals de muziek die nu
klinkt opnieuw gecomponeerd.

Wat krijgt u te zien.
Het bekende geboorte- en herdersverhaal wordt in eenvoudige
maar krachtige beelden voor het voetlicht gebracht. De beelden
vertellen veel over onszelf en de wereld. Vrolijkheid en
ingetogenheid wisselen elkaar af. Ook ruwe humor hoort erbij.
Zeer Middeleeuws is het groeten aan het begin van God, mensen
en natuur. De afwisseling van spel en zang en het zingend
rondgaan door het publiek. Zo klinkt er een samenvatting van het
verhaal of een vooruitblik daarop.

_____________________________________________________

In liefdevolle herinnering

herdenkingsmoment voor de gestorvenen

Zwolle, zondag 4 november 2018 14:30 – 16:00 uur

in samenwerking met de Novalis groep

in de Vrije School Michael, Bachlaan 8, 8031 HL Zwolle

A5-affiche Herdenk 2018

__________________________________________________________

Euritmienoord nam deel aan  de dag ‘Op het leven’ zaterdag 22 sept 2018

_________________________________________________________

Euritmie is een bewegingskunst

Ervaren waarnemers zien aan de beweging van mensen in gebaren en gestalte hoe het innerlijk met hen gaat. De mens spreekt zich uit in zijn lichaamstaal.

Euritmisten zijn opgeleid om met hun lichaam te spreken en te zingen. De beweging bewust gebruikt als lichaamstaal. Dit wordt eerst als theatervaardigheid in een vierjarige HBO-opleiding aangelegd.
De euritmist kan daarmee beroepstoepassingen ontwikkelen in het basis- en voortgezet onderwijs en in de gezondzijnszorg. Dan kan de euritmist door middel van bewegingsoefeningen bijdragen aan de innerlijke ontwikkeling van leerlingen en cliënten.

Met een extra HBO-opleiding van een jaar wordt men euritmieleerkracht. In het onderwijs is de euritmieleerkracht leidend voor de leerlingen.

Voor de gezondzijnszorg is er de aanvullende opleiding euritmietherapeut. De euritmietherapeut put bewegingsoefeningen uit universele bronnen en maakt die tot maatwerk voor de cliënt. In de therapie is de cliënt leidend: al oefenend kan de mens met deze bewegingen zijn zelfgenezend vermogen stimuleren.

Euritmie is ook inzetbaar in groepsverband voor de innerlijke groei. Zowel voor het individu als voor de cohesie in de groep, bijvoorbeeld met collega’s.

Connie Oterdoom euritmietherapeut Groningen

Euritmienoord is de onderneming van
Connie Oterdoom – De Raadt.

Zij heeft de opleiding in Den Haag doorlopen en daarna de pedagogische specialisatie.

 

Nu bijna 40 jaar ervaring als euritmiepedagoog in diverse Vrije Scholen.

Sinds 2008 is zij ook actief als euritmietherapeut nadat ze de Haagse opleiding tot euritmietherapeut had afgerond.

contact: info@euritmienoord.nl